Få overblik på et øjeblik.

Mindre tid på administration. Mere tid til mennesker.

Medarbejderoversigt

Med en enkel og praktisk medarbejderoversigt kan du nemt sortere i medarbejdere og redigere i deres oplysninger. På oversigten finder du blandt andet telefonnummer og e-mail.

Stamdata

Under Stamdata kan du nemt og enkelt registrere en medarbejders stamdata, f.eks: profilfoto, navn, adresse, cpr. nr., telefonnummer, e-mail, nationalitet, nærmeste pårørende etc.

Hold styr på medarbejdernes dokumenter

Her kan du nemt og enkelt vedhæfte de dokumenter, der knytter sig til medarbejderen. Det kan f.eks. være ansættelseskontrakter, CV, advarsler, billeder, formularer for udleverede effekter. Du har også mulighed for at oprette overordnede kategorier til dine dokumenter, så de bliver nemmere at søge i.

Nemt og overskueligt fraværssystem

Bevar overblikket over dine medarbejderes fravær. I administrationsmodulet kan du nemt oprette dine egne fraværstyper, så de er navngivet efter jeres behov. Det kan for eksempel være afholdt ferie, feriefridage, sygdom, barsel, forretningsrejser, kursusdeltagelse, bloddonation osv.

Hold styr på virksomhedens effekter

Under Effekter kan du nemt og enkelt registrere alle de effekter, du har udleveret til dine medarbejdere samt registrere de data, som knytter sig til dem. Du definerer selv dine egne effekttyper i vores administrationsmodul, så du kun skal forhold dig til dem, der har relevans for jeres virksomhed.

Se dine medarbejderes kompetencer

Under Kompetencer kan du nemt og enkelt registrere dine medarbejderes kompetencer og uddannelser. Ved systematisk registrering af primære og sekundære kompetencer kan såvel du som arbejdsgiver eller HR-ansvarlig – samt dine medarbejdere – få maksimal glæde af virksomhedens ressourcer.