GDPR

GDPR generelt

General Data Protection Regulation (GDPR), eller på dansk “Persondataforordningen”, er navnet på EUs persondatalovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR har til formål at beskytte EU’s borgere fra misbrug af deres personlige data. 

Databehandleraftale

Som bruger af BOX IT BUSINESS til at registrere og administrere data om jeres medarbejdere vil vi være databehandlere for jer og vi vil derfor – igennem en databehandleraftale – skulle dokumentere, hvorledes vi behandler jeres persondata. Se en printvenlig udgave af databehandleraftalen her

Privatlivspolitik - generelt om personlige oplysninger

Når du benytter BOX IT BUSINESS indsamles nogle personlige oplysninger. Disse oplysninger opbevarer og behandler BOX IT BUSINESS sikkert og ansvarligt og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Her kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du opretter dig som bruger på BOX IT BUSINESS angiver du dit navn, firmanavn, CVR nummer, dit telefonnummer, evt. dit EAN-nummer samt din e-mail, hvilket også er den, vi registrerer i henhold til dit login. BOX IT BUSINESS fungerer som indgang til en række øvrige tjenester, nærmere beskrevet under afsnittet Funktioner.

 

Oprettelse af medarbejdere
Når du gemmer en medarbejders oplysninger, lagres den i vores systemer sammen med din profil. Andre har ikke adgang til dine oplysninger.

 

Deler vi data?
BOX IT BUSINESS sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, hverken inden for EU eller Tredjelande. Vi videregiver kun dine oplysninger til andre i tilfælde, hvor du udtrykkelig har bedt os om det.

 

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor).

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

Kontakt
Skriv til info@boxitbusiness.dk med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

Cookies

Vi bruger cookies til løbende at forbedre din oplevelse af vores service på hjemmesiden og til at understøtte vores markedsføring. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, og hjælper os med anonymiserede statistikker over din anvendelse af hjemmesiden (statistik-cookies), og i få tilfælde også fremviser forbedret indhold overfor dig (indholds-cookies).

 

Nogle cookies er allerede lagret på din computer, og du kan frit fjerne dem og blokere dem, hvis du ønsker. Det sker ved hjælp af din webbrowser. Hjemmesidens anvendelighed kan dog blive begrænset, hvis du blokerer brugen af cookies.

Datasikkerhed

Vi anvender underdatabehandlere i behandlingen af jeres persondata. Nærmere bestemt betyder dette, at jeres data opbevares hos Hetzner i Tyskland, der er et topmoderne hostingcenter, der blandt andet indeholder:

  • Redundant internetforbindelse
  • Brandslukning
  • Redundante strømforsyninger
  • Tekniske alarmer og videoovervågning
  • Adgangskontrol med nøglekort og kode
  • Logning af alle adgange
  • Selve dataene ligger i en såkaldt SQL-database, hvor der er sporbarhed på alle ændringer i databasen.

Jeres administrator af programmet har adgang til en ’audit trail’, hvor alle ændringer af dataene kan følges. Der er således sporbarhed i forhold til dataene.

I selve databasen er kodeord, kalender og CPR-nr. krypteret.

Spørgsmål om GDPR

Skriv til os på info@boxitbusiness.dk.